სასარგებლო ბმულები

 1.   1კლ.მათემატიკა თამაში
 2. მიმატება-გამოკლება ||| კლასი 
 3. ანიმაციები
 4. ის რაც ყველა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს
   ის რაც ყველა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს
 5. 6.  ინტერნეტგაზეთი 
  7. ცხოველთა ხმები 
  8. ზოოკლუბი [ხმები]
  9.თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები 
  10http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--..-4----4---0-1l--11-ru-10---10-preferences-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL2.15&d=HASH0195e0f966f37f1906a0c679.8
  11. შეფასების სქემების შექმნა და გამოყენება
  12. როგორ დავგეგმოთ და ჩავატაროთ ინტეგრირებული გაკვეთილი
  13. მინუს ფონოგრამა  {თუ შემსრულებელზე დააჭერთ, სხვა სიმღერებიც გამოჩნდება.მაგ. "Неизвестный (Грузинские)" -ზე თუ დააჭერთ კიდევ 34 სიმღერას ნახავთ]

  14.რა თვისებებს უვითარებს ბავშვს ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებასთან ზიარება? 

  15.გამოჩენილი ქართველი ქალები  

  16. მუხრან მაჭავარიანი 

  17. ბრჭყვიალა ჩარჩოები [ანიმაცია]

  18. რუსული საიტი მატემატიკა 1-4 კლასი

  ის რაც ყველა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს
  ის რაც ყველა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს
  ის რაც ყველა მასწავლებელმა უნდა იცოდეს

Комментариев нет:

Отправить комментарий

კომენტარი თუ არ იდება , იმ შემთხვევაში ,,პროფილში" ანუ აქ Подпись комментария - ში : ჩამოშალეთ ისარი და მიუთითეთ Aнонимный , შემდეგ დააკლიკეთ Публикасиа -ზე!!!

>>>კომენტარს , ბოლოს , მიაწერეთ სახელი!!!

სიამოვნებით წავიკითხავ თქვენს კომენტარებს !!!